TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA PİYASA ORTAMI VE EYLÜL AYINDAN BEKLENTİLER

Aslında Piyasa faailiyetleri ve işleyişleri açısından ayların büyük çapta belirleyiciliği yoktur.Ancak Yılın ayları mevsimlerele bağdaştırılınca önemli etkileri olduğunu söylemeden geçemeyiz.Genel anlamda yılılı ve çok yıllı devam eden piysa olayları yılın ayların üzerinde mevsimsel etkilerle birleşince farklılık gösteriri ancak bu piyasanın hareketli ve durgun olmasına göre değişiklik gösterir.az veye çok olması bu durgunluk veya hareketliliği bağlı olur.

Geçtiğimiz yıllar ve aylarda çok onemli,etkili ve dar ekonomik süreçler ve olaylarla karşı karşıya kalmıştık.Genel öngürüler 2019 yılının ikinci yarısından sonra bir kıpırdM ve canlılık belirtilrti ortaya çıkacağı yönündeydi.Biz Piyasa Emlak çalışanları olarak öngörümüzü daralmanın 2019 eylül ayına kadar sürebileceğini.bunun maliyetlerden kaynaklı duraganlıkla devam eebileceğini vurgulamıştık.

Şimdi,yeni dönemde hem enflasyonda yavaşlama hem döviz bazında gerileme piyasa üzerinde küçük emareler ve döngü oluşturacak sinyaller vermeye başladığını görüyoruz.Yeni yaklaşımla hükümetin faiz indirme çabalarıda ortama olumlu yansıması sonucu piyasanın gayrimenkul,konut ve özellikle daire-işyeri yada beton gurubunda etkilerinin görülebileceğini öngörmekteyiz.

Faiz düşerse ne olur? 

Bu türden bir soruya yanır vermek uzun analizler gerektiri ancak gayrimenkul piyasası açısından bizim düşüncemiz öncelikle oluşan konut stoğunu azaltma veya eritme yönünde bir sonuca yol açabilir.Arz halindeki konut tökenmeye ve talep karşısında daralmya gidince oluşacak doğal sonuç(gerek maliyet kaynaklı) talep kaynaklı fiyat tırmanması eğilimidir.

Ancak sakin olalım bu hemen olacak bir dar zaman olay değildir.Ağustos ve Eylül aylar bunun kapısını açcacak ve devamında 2020'nin ilk baharında yakın so nuçlar görülecektir.

Tüm bunlardan sonra genel tavsiyemiz şudur.Konut alıcıları mevcut konutlardan seçerek düşen faiz oranlarına göre piyasayı değerlendirmelidir diye düşünüyüruz.