FİYATLAR VE MALİYET KAYNAKLI BEKLENTİLER

ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın etksiyle piyasa aksiyonunun ve de atraksiyonun hayli düşük olduğunu biliyoruz.Bunu önceki yazılarımızda da beklenti olrak altını çizerek izah etmeye çalışmıştık Ancak darboğaz denilen bu süreç adı üzerinde darboğaz ve elbette geçilecek bir evreyi bize gösteriyor.Bunun en zorlandığı yerin geride kaldığını gösteren ekonomik verileri alıyoruz.Umut vaad eden bu veriler gelecek aylar için kıvılcım olabilir diyoruz.Bunun için sermaye ve nakitin buna hazırlıklı olmasında yarar var diyoruz.

Diğer yandan bu darboğazın kalıcı etkileri olduğu ve olacağı aşikar.Bunların başında oluşan konut stoğunun erime süresi ve bu süre içinde fiyatların yeni döneme adaptasyonudur.talep bulamayan stokların ucuza satılma zorunluluğu girdabı sözkonus bir durumdur.Bunun zamansal olarak yavaş işlemesinde ötürü önümüzdeki 1- 3 yıl  içerisinde tamamlanacağı genel bir öngörü veya beklentidir.

Bir de maliyetlerin artması darboğazın diğer kalıcı etkisi olacaktır.Yani konut stoğunun sonlanması yerine yeni yapılaşmanın start alması aynı zamanda yeni maliyet koşullarından üretimi doğurduğu için fiyatlara yansıması muhtemeldir.Bunun matematiksel ifadesi ise yüzde elli oranında artış beklentisidir.Bu duruma karşılık bir piyasa ve yaşamsal nakit döngüsü oluşursa,fazi ve kredi koşulları buna elverir hale getirirse ekonominin genel görünümne sorun yaratmayacak ve alım gücü olduğundan alış-veriş koşulları oluşacaktır.Ancak kredi ve nakit döngü zorlaşır ve faizlerde yüksek maliyet devam ederse maalesef yeni konut maliyet ve fiyatları talep yetersizliğinden bir sorun olarak kalmaya devam edecektir.

Bunu anlamak için Eylül-Ekim aylarını görmek öngörümüz daha da artıracaktr.